Profesor Rom Kostřica, brněnský lékař: Kochleární implantáty dokáží změnit nedoslýchavým život

Špičkový brněnský lékař Rom Kostřica o problémech nedoslýchavosti

Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.
Špičkový brněnský lékař prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. v rozhovoru pro server Dnešní Brno také vysvětluje, v čem je Kochleární implantační centrum v Brně převratné.

Dnešní Brno: Američtí diplomaté na Kubě se podle ministerstva zahraničí USA stali obětí akustického útoku. Ztráceli rovnováhu a přestávali slyšet, někteří ohluchli úplně. Není to přehnaná informace?

Prof. Rom Kostřica:

Nikoliv. To, co popisují americká média, skutečně proveditelné je, a to dokonce takovým způsobem, že dotyčný o nebezpečí a právě probíhajícím útoku nemá ani tušení. Zvukové vlny jsou totiž záludné. Mohou mít ničivý účinek i ve frekvencích (výškách tónů), které lidské ucho neslyší. Nimrodi znají tzv. neslyšitelné píšťalky na psa. Jenže tohle zvíře vysoké frekvence a tudíž i píšťalku na rozdíl od člověka slyší.

Dnešní Brno: Co bychom měli vědět o sluchu?

Prof. Rom Kostřica:

Tak především. Ani my, kteří se sluchem celý život zabýváme, nevíme, jakým způsobem lidé slyší. Věda je na tohle zatím krátká. Víme, jakým způsobem vidíme, cítíme, čicháme, hmatáme, ale sluch pro nás do jisté míry zůstává stále tajemstvím. Lidské ucho je schopno rozlišit tak obrovské množství jednotlivých zvuků, že jsme nuceni u audiogramu (zápis vyšetření sluchu) použít logaritmickou stupnici. Kdybychom použili běžnou lineární stupnici a každému tónu přidělili jen jeden milimetr, pak by tento audiogram byl delší než vzdálenost ze Země na Měsíc! Je neuvěřitelné, že toto všechno se děje ve vnitřním uchu na ploše menší, než 3 milimetry!

Tak, jak s věkem ubývá ostrosti zrakové, tak ubývá i ostrosti sluchové.

Dnešní Brno: Mezi lidmi panuje lichá představa, že při nedoslýchavosti je možné docílit úplného zlepšení sluchadlem. Brýle přece také dokáží vylepšit zrak tak, že vidíme téměř dokonale. Proč by to neměla umět sluchadla?

Prof. Rom Kostřica:

Bohužel, to je úplný omyl. U nedoslýchavosti se totiž jedná ve více, než devadesáti procentech o poruchu vnitřního ucha, která se nedá nikdy úplně upravit. Sluchadla jsou vlastně více, či méně dokonalé zesilovače. Problém spočívá v tom, že práh nepříjemného, či dokonce bolestivého slyšení zůstává stále stejný, i když skoro neslyšíte. Pak sluchadlo může zesílit zvuk buď příliš, což je nepříjemné nebo dokonce bolestivé, nebo naopak málo a člověk neslyší. Proto neplatí: špatně vidím, brýle to napraví, špatně slyším, sluchadlo to napraví a já budu slyšet jako zdravý člověk.

Dnešní Brno: Nějaký přínos snad sluchadla mají.

Prof. Rom Kostřica:

Ano. Sluchadla zlepší srozumitelnost řeči, ale většinou ji nemohou upravit na normální úroveň slyšení. To by si měli uvědomit lidé před zakoupením sluchadla a pak by možná neskončilo tolik sluchadel na nočním stolku, nebo v horším případě v automatické pračce.

Dnešní Brno: Mají nedoslýchaví jiné šance na zlepšení sluchu?

Prof. Rom Kostřica:

V Brně se nám podařilo ve Fakultní nemocnici u svaté Anny zřídit Kochleární implantační centrum. Je to druhé takové pracoviště v České republice – první bylo otevřeno v Praze. Kochleární implantát je velmi složitý a drahý přístroj. Přijde na více než půl milionů korun. Dokáže měnit zvukové vlny na elektrické kmity, které jdou přímo sluchovým nervem do mozku. Tyto implantáty se zavádějí operačně a není to žádný minivýkon, který by trval pět minut. Jde o složitý zákrok, který lékař provádí zhruba dvě hodiny. I proto jsou implantáty určeny jen pro velmi úzkou skupinu nemocných.

Dnešní Brno: Jak se zlepší sluch s kochleárními implantáty?

Prof. Rom Kostřica:

Postižení sluchu se týká nebo bude týkat skoro každého, kdo se dožije vyššího věku. Postupně každý člověk přichází o tzv. sluchovou ostrost. Tyto změny není možné odstraňovat chirurgicky. Pomohou sluchadla, která nevrátí sluch na úplně normální úroveň. Moderní kochleární implantáty jsou určeny pro lidi s velmi vysokým poklesem sluchu. A ani ty neupraví sluch k absolutní dokonalosti. Proto bychom měli o sluch pečovat a každý jeho pokles nechat vyšetřit u odborníka, abychom předešli nevratné ztrátě tak důležitého smyslu. Vždyť co je krásnějšího, než slyšet milá slova nebo zvuky přírody.

Dnešní Brno: Kdo implantáty hradí?

Prof. Rom Kostřica:

Příjemná zpráva, v ČR jsou tyto implantáty plně hrazeny pojišťovnami. Zároveň tím, že jsme otevřeli implantační centrum v Brně a získali dalšího dodavatele kochleárních implantátů, snížila se jejich cena o více než 120 tisíc korun. A na to jsem pyšný.

Dnešní Brno: Kandidujete do Poslanecké sněmovny, co chcete prosazovat?

Prof. Rom Kostřica:

Věřím, a budu prosazovat, aby se v nadstandardním zdravotnictví našlo dost prostředků na adekvátní sluchové pomůcky pro všechny občany bez rozdílů.

Dnešní Brno: Děkujeme za rozhovor.

Dnešní Brno 65 článků
Dnešní Brno - informace z Brna.